Bóžko Thimble we wašom wobglědowaku njefunkcioněrujo

Thimble funkcioněrujo we wšych slědujucych wobglědowakach: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari (8+), a Opera.

Cu jen weto wopytowaś!
Thimble ma aktualizacije - Pšosym aktualizěrujśo naglěd swójogo wobglědowaka znowego, aby nejnowše změny dostał.

Projekt se zacytujo

Zda se, až waš projekt wjele casa trjeba, aby se zacyitał.
Jolic se njezacytajo, zacytajśo pšosym bok znowego, aby hyšći raz wopytał.

Thimble njedajo se startowaś.

Pšosym startujśo swój wobglědowak znowego, aby Thimble znowego zacytał.

Wócyńśo konsolu wuwijarskich rědow wobglědowaka za zmólkowe drobnostki.

POKAZ: Jolic priwatny modus wužywaśo, zacytujśo w normalnem modusu znowego.

Wózjawśo swój projekt

Sćo změny pśewjadł wót togo, až sćo toś ten projekt slědny raz wózjawił.

Wózjawjonu wersiju aktualizěrowaś

How jo wótkaz, kótaryž móžośo źěliś...

Wózjawjonu wersiju wulašowaś
Wózjawjone projekty trjebaju bok "index.html", pšosym pśidajśo jen a wopytajśo hyšći raz. Dalšne informacije
Pśetergnuś
Wózjawiś
Wózjawjone projekty trjebaju bok "index.html", pšosym pśidajśo jen a wopytajśo hyšći raz. Dalšne informacije