Γράψτε τον ιστό
μέσω του ιστού

Το Thimble είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα που κάνει εύκολη τη δημιουργία και τη δημοσίευση των δικών σας ιστοσελίδων, ενώ μαθαίνετε HTML, CSS & JavaScript.