Bohužel Thimble we wašim wobhladowaku njefunguje

Thimble funguje we wšěch slědowacych wobhladowakach: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari (8+), a Opera.

Chcu jón najebać toho wupruwować!
Thimble ma aktualizacije - Prošu aktualizujće napohlad swojeho wobhladowaka znowa, zo byšće najnowše změny dóstał.

Projekt so začituje

Zda so, zo waš projekt wjele časa trjeba, zo by so začitał.
Jeli so njezačita, začitajće prošu stronu znowa, zo byšće hišće raz spytał.

Thimble njeda so startować.

Prošu startujće swój wobhladowak znowa, zo byšće Thimble znowa začitać.

Wočińće konsolu wuwiwarskich nastrojow wobhladowaka za zmylkowe podrobnosće.

POKIW: Jeli priwatny modus wužiwaće, začitujće w normalnym modusu znowa.

Wozjewće swój projekt

Sće změny přewjedł wot toho, zo sće tutón projekt posledni raz wozjewił.

Wozjewjenu wersiju aktualizować

Tu je wotkaz, kotryž móžeće dźělić...

Wozjewjenu wersiju zhašeć
Wozjewjene projekty trjebaja stronu "index.html", prošu přidajće ju a spytajće hišće raz. Dalše informacije
Přetorhnyć
Wozjewić
Wozjewjene projekty trjebaja stronu "index.html", prošu přidajće ju a spytajće hišće raz. Dalše informacije