სამწუხაროდ, Thimble ვერ იმუშავებს თქვენს ბრაუზერზე

Thimble მუშაობს შემდეგ ბრაუზერებზე: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari (8+), and Opera.

არა უშავს, მაინც ვცდი!
Thimble განახლდა - გთხოვთ, გადატვირთოთ ბრაუზერი უახლესი ცვლილებების ასახვისთვის.

პროექტი იტვირთება

თქვენი პროექტის ჩატვირთვამ, დიდხანს გასტანა.
თუ არ ჩაიტვირთა, გთხოვთ გადატვირთოთ გვერდი და სცადოთ ხელახლა.

Thimble ვერ გაეშვა.

გთხოვთ, გადატვირთოთ ბრაუზერი და ხელახლა გახსნათ Thimble.

შეცდომის შესახებ მონაცემების მისაღებად, გახსენით ბრაუზერის შემმუშავებლის ხელსაწყოების კონსოლი.

შენიშვნა: თუ სარგებლობთ პირადი თვალიერების რეჟიმით, გთხოვთ გადახვიდეთ ჩვეულებრივ რეჟიმზე.

გამოაქვეყნეთ თქვენი პროექტი

თქვენ ცვლილებები გაქვთ შეტანილი პროექტში, ბოლო გამოქვეყნების შემდგომ.

გამოქვეყნებული ვერსიის განახლება

ბმული, რომლის გაზიარებაც შეგიძლიათ…

გამოქვეყნებული ვერსიის წაშლა
გამოქვეყნებული პროექტები საჭიროებს "index.html" გვერდს, გთხოვთ დაამატოთ და სცადოთ ხელახლა. იხილეთ ვრცლად
გაუქმება
გამოქვეყნება
გამოქვეყნებული პროექტები საჭიროებს "index.html" გვერდს, გთხოვთ დაამატოთ და სცადოთ ხელახლა. იხილეთ ვრცლად