Xin lỗi, Thimble không hoạt động trên trình duyệt của bạn

Thimble hoạt động trên tất cả các trình duyệt sau: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari (8 +), và Opera.

Hãy để tôi thử!
Thimble has Updates - Please refresh your browser to get the latest changes.

Đang tải dự án

Your project seems to be taking a long time to load.
If it doesn't load, please reload the page to try again.

Thimble could not start.

Please reload your browser to try loading Thimble again.

Để xem chi tiết về các lỗi mở bảng điều khiển công cụ người phát triển của trình duyệt của bạn.

LƯU Ý: nếu bạn đang sử dụng chế độ duyệt web riêng tư, vui lòng tải lại trong chế độ bình thường.

Xuất bản dự án của bạn

Bạn có vài thay đổi kể từ lần cuối cùng bạn xuất bản dự án này.

Cập nhật phiên bản đã được xuất bản

Đây là một liên kết bạn có thể chia sẻ...

Xóa phiên bản đã được xuất bản
Published projects need an "index.html" page, please add it and try again. Learn more
Hủy
Xuất bản
Published projects need an "index.html" page, please add it and try again. Learn more