Các tính năng tuyệt vời giúp cho việc học

Thimble là trình biên tập mã đầy đủ tính năng chạy ngay trong trình duyệt. Nó được thiết kế để giúp các lập trình viên mới tạo trang web và các dự án dựa trên web của họ bằng cách sử dụng HTML, CSS & JavaScript. Tất cả mọi thứ bạn cần là ở đầu ngón tay của bạn, cho phép bạn (hoặc lớp học của bạn) để có được và chạy nhanh nhất có thể.

Một trình biên tập mã, máy chủ, trình duyệt & công cụ phát triển tất cả trong một — và nó miễn phí!

Ngay lập tức thấy thay đổi của bạn

Tạo và thử nghiệm nhanh hơn với Xem trước Trực tiếp. Nó cho thấy những thay đổi mã của bạn ngay lập tức.

Chỉnh sửa lại mọi dự án Thimble

Like a Thimble project that you see? Remix it to create your very own version. You can also send your project to friends or students—what they can come up with?

Handy Code Snippets

Work faster by making use a handy list of HTML, CSS & JavaScript code snippets that you can include in your code.

Built-in JavaScript Console

Working on some JavaScript? Thimble's built-in console makes it easier than ever to test and debug your code.

Add and manage files

Thimble works like a real web project, you can create, rename, delete and even upload your own files.

  • Download a .zip of your project and view it from your hard drive
  • Drag & drop files from your computer into Thimble

Turn the lights on and off

Thimble comes with a dark and light theme, so pick what's best for you. You can also change other options like the size of the text.

Follow & create embedded tutorials

Projects can have tutorials that help you (or your students) learn as they make changes to the projects.

Get code hints as you type

Don't get stuck trying to remember a lot of rules and syntax. Thimble will give you hints in HTML, CSS and even JavaScript files.

Edit CSS right in your HTML pages

Write CSS styles for your elements without switching away from the HTML page that you are editing. Put the text cursor on any element tag and hit Cmd/Ctrl + E to start writing CSS styles.

Publish projects to the web fast

You can publish your projects to the web with only a single click. Later on, when you make changes, you can easily update your project.

Pick colors right in the editor

Put the text cursor on any color value in a CSS file and press Cmd/Ctrl + E to open the color picker.

Kiểm tra dự án của bạn trên thiết bị di động

Chuyển sang chế độ xem trên điện thoại di động cho phép bạn xem công việc của mình trên thiết bị hẹp. Sau đó, bật chế độ xem trước toàn màn hình để có được bức tranh toàn cảnh.

Tìm các thành phần HTML nhanh

Bật trình kiểm tra DOM và di chuột qua các phần tử khác nhau trong bản xem trước. Thimble sẽ làm nổi bật mã liên quan trong trình soạn thảo HTML.

Bộ lọc ảnh

Add some fun to your project by adding filters to your images. Cats never looked so good before!

Take a Selfie

Add your mugshot to any page your're working on using Thimble's selfie tool—it uses your computer's webcam. Just start typing <img src= tag to your HTML page and you'll see a prompt.